Lesuren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Lesuur 1: van 8.20u tot 9.10u

Lesuur 2: van 9.10u tot 10.00u

Lesuur 3: van 10.00u tot 10.50u

Pauze: 10.50u tot 11.05u

Lesuur 4: van 11.05u tot 11.55u

Lesuur 5: van 11.55u tot 12.45u

Middagpauze: 12.45u tot 13.35u

Lesuur 6: van 13.35u tot 14.25u

Lesuur 7: van 14.25u tot 15.15u

Lesuur 8: van 15.15u tot 16.05u

 

Woensdag

Lesuur 1: van 8.20u tot 9.10u

Lesuur 2: van 9.10u tot 10.00u

Lesuur 3: van 10.00u tot 10.50u

Pauze: 10.50u tot 11.05u

Lesuur 4: van 11.55u tot 11.55u

Lesuur 5: van 11.55u tot 12.45u

 

Afspraken

De lessen beginnen stipt om 8.20u.  Alle leerlingen worden ten laatste om 8.15u (5 minuten voor de aanvang van hun eerste lesuur) op school verwacht. De leerlingen mogen zich na de 1e bel rechtstreeks naar de klas begeven. 

Inschrijvingen

Wil je graag meer informatie en bent u nieuwsgierig naar de werking van de school? Wij ontvangen jou graag voor een persoonlijke rondleiding. Graag op voorhand een seintje. 

Inschrijven schooljaar 2019-2020

1e jaar gewoon secundair onderwijs 

Ronde 1: van 11 maart tot en met 22 maart 2019

Voorrang voor broers en zussen van kinderen die al op school zitten en kinderen van personeel

Ronde 2: van 25 maart tot en met 5 april 2019

Voorrang voor indicatorleerlingen en niet – indicatorleerlingen

De school houdt een aantal plaatsen vrij voor indicatorleerlingen en voor niet – indicatorleerlingen.

De school stemt deze verhouding af met andere scholen.

Zo proberen we een goede sociale mix in de scholen van Zele en Hamme te realiseren.

 

Wanneer spreken we van een indicatorleerling ?

  • Het gezin kreeg vorig schooljaar een schooltoelage.
  • De moeder heeft geen diploma secundair onderwijs

 

Vrije inschrijvingen voor alle leerlingen in het gewoon secundair onderwijs

Ronde 3: vanaf 23 april 2019

In deze periode schrijft elke school alle leerlingen in zolang er plaats is.

Als een school of klasgroep vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling niet gerealiseerde inschrijving’mee of toegestuurd.

Inschrijven tijdens de vakantie elke werkdag vanaf 19 augstus 2019

Wanneer mag de school weigeren je kind in te schrijven

  • Als de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld omdat de leerling niet geslaagd is in het vorige jaar.
  • Als het leerjaar van een studierichting of de volledige school vol is.  
  • Als blijkt dat de leerling in verschillende scholen is ingeschreven.
  • Als de leerling na een tuchtprocedure definitief is uitgesloten in de twee voorgaande schooljaren op die school

Je kan elke dag komen inschrijven. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 16u

Woensdag van 9u tot 12u30

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart ouders
  • identiteitskaart kind
  • attest van de vorige school
  • rapport (niet verplicht)