Waar je kan schitteren...

GO! middenschool MIRA is een warme, positieve, sportieve en toekomstgerichte school waar iedereen iedereen kent. Je goed in je vel voelen, vinden wij belangrijk omdat we ervan overtuigd zijn dat je zo het beste leert.

Wij willen dat leerlingen met veel #goesting naar school komen. Dit doen we door onze  #positieve
 #persoonlijke #betrokken aanpak waar we de lerende centraal zetten.  Maar dat betekent niet dat we ons enkel richten op welbevinden. Voor GO! Mira is kwalitatief onderwijs een goed evenwicht bewaren tussen uitdagen, kunnen excelleren en rekening houden met de lerende.

 Daarom is onze slogan: “Waar je kan schitteren” 


De leerlingen, de ouders, de omgeving... worden nauw #betrokken bij de school. We luisteren naar hun interesses en ideeën waardoor ze gestimuleerd worden om een actieve rol te spelen in onze school. We zijn een open en brede school waar iedereen zich thuis voelt.

De maatschappij verandert constant  en we willen jongeren groeikansen aanbieden.  De lat ligt hoog en naast het verwerven van kennis, zetten we ook in op de vaardigheden, competenties en kwaliteiten van de leerlingen.

competentie

We spelen als school in op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. We stimuleren een leerling in zijn totale ontwikkeling waardoor hij of zij een actieve rol zal opnemen in de maatschappij en de wereld van te toekomst. #actief_burgerschap #MIRA_inbeweging 

Wij bieden leerlingenbegeleiding aan. Ieder kind wordt begeleid in zijn of haar zelfvertrouwen, doelgerichtheid, vermogen tot zelfreflectie, inzicht in zijn of haar mogelijkheden, eigen leerstijl... Op deze manier krijgt de leerling optimale groeikansen in de individuele ontplooiing. Uitdagend onderwijs op maat is een missie.

Kortom. GO! middenschool MIRA beweegt! 

Edison

Onze kernwoorden

positief

Wij kijken positief naar een leerling. Door de kwaliteiten te benadrukken in plaats van de gebreken zal een kind met meer zelfvertrouwen leren. Een leerling met een positief welbevinden neemt meer initiatief in zijn eigen groeitraject en dat willen we als school stimuleren. 

 

coaching

De leerling kiest uit een groep leerkrachten zijn "personal coach". Samen voeren ze op regelmatige basis gesprekken over hun welbevinden, planvaardigheden, studiekeuzes, leermoeilijkheden, uitdagingen... De leerling leert doelen bepalen, oplossingen zoeken, supporters zoeken, hulpbronnen raadplegen... 

 

betrokken

De leerlingen krijgen een stem in de school. Wij luisteren naar hun ideeën en interesses. De school heeft zijn eigen pedagogisch project en streeft hoge doelen na. Door de leerlingen meer te betrekken voelen zij zich meer verbonden met de school. De betrokkenheid gaat verder dan de schoolmuren. Dit geldt ook voor de ouders, buurt, lokale economie...

 

persoonlijk

Iedereen kent iedereen. De directeur, alle leerkrachten en medewerkers kennen de leerlingen en de leerlingen kennen hen. Daardoor kan er op maat gewerkt worden. De school heeft ook respect voor ieders eigenheid. We gaan respectvol om met overtuigingen, culturen, talen... 

 

Sportief

Wij zijn een sportieve school. De leerling kan tot 4 extra uren sport kiezen. In totaal zijn dat 6 uren. In het sportteam zitten experten die een brede waaier aan uitdagende sporten aanbieden. Daarbij zijn er samenwerkingen met lokale sportverenigingen. 

 

projecten

De leerstof die in de vakken behandeld wordt, krijgt ook een plaats op de projectdagen. Daar worden de linken gelegd tussen de verschillende vakken in een centraal thema. De coöperatieve werkvormen en vakoverschrijdende doelen krijgen een centrale rol. De leerling leert door veel toe te passen en transfers te leggen met de reële wereld.

 

groeikansen

 Wij vinden het proces van een leerling minstens even belangrijk als het resultaat.De leerling krijgt kansen om zich te ontwikkelen waardoor hij levenslang kan groeien. De school is geen eindpunt...

 

fail