Personal coaching

Als school vinden we het belangrijk om een leerling op maat te kunnen begeleiden. Leerlingen zitten vaak met veel onbeantwoorde vragen, leermoeilijkheden, vragen over hun studiekeuzes…. Daarom is er tijdens één uur van de keuze-uren ‘personal coaching’. Leerlingen en leerkrachten gaan dan op maat gesprekken voeren over:

  • leren leren
  • studiebegeleiding
  • vaardigheden van de 21eeeuw
  • moeilijkheden binnen bepaalde vakken
  • onderwijsloopbaan
  • eigen welbevinden

Leerlingen en leerkrachten gaan in dialoog en begeleiden de leerlingen om hen zo goed mogelijk te laten groeien. Daarnaast gaan de leerkrachten gespreksonderwerpen voorbereiden rond actief burgerschap, duurzaamheid, actualiteit… waar ze de leerlingen uitdagen om na te denken over belangrijke maatschappelijke thema’s. Er zullen geen uren uit het standaard lessenpakket verdwijnen. 

Modules

Wij organiseren modules omdat de leerlingen in contact kunnen komen met een breed aanbod. De leerlingen krijgen,via die modules en keuzevakken, de kans hun interesses, kwaliteiten en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In deze modules staan de vaardigheden van de 21e eeuw centraal en worden de vakken die ze in hun lessenrooster hebben aan elkaar gelinkt. Met een uitdagend en aansprekend aanbod zal de leerling unieke dingen leren, doen en beleven. 

Hierdoor maken ze na elke graad een goede studiekeuze. Een vlotte schoolloopbaan met succeservaringen is de basis voor de toekomst.

1e graad

In de eerste graad is de doelstelling dat leerlingen vooral experimenteren, ontdekken, proberen en  proeven van de verschillende modules(met uitzondering voor de leerlingen die 1A Latijn hebben gekozen). De leerlingen doorlopen daarom ALLE modules zodat ze nu nog geen keuzes moeten maken. 

2e graad

In de tweede graad dagen we de leerlingen uit om al keuzes te maken. Ze kiezen nu twee modules. Gedurende een langere periode van 13 weken leren ze op een vernieuwende en uitdagende manier. 

PC
Modules 1e graad

1A & 1B

4 modules per schooljaar

7 weken per module

3u per week

Breed aanbod waar iedere leerling alle modules doorloopt: ontdekken (uitzondering Latijn)

2A & 2BVL

4 modules per schooljaar

7 weken per module

2u per week

Een verdieping van de modules van het 1e jaar: uitdagen

Modules 2e graad

2e graad ASO-TSO-BSO

2 modules per schooljaar(vrije keuze)

13 weken per module

3u per week

Verdieping in module

fit+

Verschillende sporten

conditietraining

EHBO

 

Module 1A & 1B

Media

Social media

Videografie

Mediawijsheid

Informatica: tekstverwerking

Module 1A & 1B

Research

Wetenschappelijke experimenten

Technische processen

Engineering

Module 1A & 1B
Unesco

Frans

Engels

Spaans

Franse, Engelse en Spaanse cultuur

Module 1A & AB
Fit2

Verschillende sporten

Technische sporten

Sportvoeding

Module 2A & 2BVL
Media2

Social media

Mediawijsheid

Fotografie

Informatica: presentaties

Module 2A & 2BVL
Research2

Wetenschappelijke experimenten

Technische plannen

Engineering

Module 2A & 2BVL
Unesco2

Frans

Engels

Initiatie Europeese talen

Europeese culturen

Module 2A & 2BVL
Fit XL

Bijzondere sporten

Paardrijden, paddling

Fitness, crossfit

kajak, tennis

Module ASO-TSO-BSO
ARTA

Beweging

Toneel

Muziek

In samenwerking met Academie Hamme

Module ASO-TSO-BSO
Research XL

Wetenschappelijk onderzoek

Uitvindingen

Proefjes

Module ASO-TSO-BSO
Unesco XL

Spaans

Engels

Frans

Initiatie wereldtalen

Wereldculturen

Module ASO-TSO-BSO