1AL1A2

A-stroom (1A)

Leerlingen die het getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebben, gaan naar de A-stroom. In een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving krijgen ze een breed leeraanbod en helpen we hen om keuzes te maken voor hun verdere studies. Je kan kiezen tussen Latijn of doorlopen van de 4 modules. De leerlingen Latijn hebben een 33e lesuur voor personal coaching.

1BYES

B-stroom (1B)

Leerlingen die geen getuigschrift, maar een attest behaalden in de basschool volgen 1B. Het lessenpakket van de B-stroom is anders opgebouwd en legt het acccent veel meer op praktische vaardigheden. Als je slaagt in 1B krijg je je getuigschrift van het basisonderwijs. Je kan dan naar 1A of naar 2BVL

Alle richtingen 1e graad

1A

2A

1B

2BVL